Velkommen

Gårdmiljøet

Ejendommen Nyelandsvej 31-33, Frederiksberg, blev projekteret og opført i 1903-1906, og var på det tidspunkt én af de få ejendomme her på Nyelandsvej. Den rummer 24 beboelseslejligheder i varierende størrelse fra 80 til 190 m2 - klassiske Frederiksberg-lejligheder.

Ejendommen er beliggende på matriklerne 11hs (nr. 31) 33 = 11ka (nr. 33)

Ejendommen er kategoriseret som bevaringsværdig i kategori 2 - følg eventuelt dette link for at se mere om kulturarvsstyrelsens vurdering af ejendommen.

Ejendommen ser i dag næsten ud som da den blev bygget. Dog blev der under anden verdenskrig indrettet lejligheder i tagetagen, hvor der før var loftrum. I 1938 blev der indlagt badekar og centralvarme.

Før installation af centralvarme var lejlighederne udstyret med flisekakkelovne, og i mange af lejlighederne findes endnu gemt i væggen med slakkeplader de nicher som kakkelovnene stod i. I bl.a. 31 1. tv er en sådan niche genetableret.

I spisestuerne var der også høje træpaneler. Når tapetet i mange af lejlighederne fjernes, kan man se hvordan de gamle træpaneler har været opført.

I den store kælder under nr. 31 har der været industri. Først med fremstilling af kobbertætningslister og senere med selvklæbende skumplastlister. Der var på et tidspunkt 17 mand i arbejde her.

Op til 1974 var der i nr. 31 st. tv. og 1. og 2. tv. indrettet et pensionat.

Bag muren i gården har der stået affaldsbøtter, og de blev først i 80’erne afløst af vort affaldscontainerskur i nedkørslen til garagerne.

For enden af muren – adskilt med et mellemrum ind til affaldsbøtterne stod der nogle ’gårdlokummer’ som fra ejendommens start blev brugt af tjenestepigerne, som ikke måtte bruge herskabets toilet. Senere blev ’gårdlokummerne’ brugt af de mennesker, som arbejdede i kælderen, der ikke rummede toiletter.

I slutningen af 70’erne hvor produktionen blev indskrænket til kun at omfatte ejeren af værkstedet i kælderen (han boede i nr. 33 1. tv.) blev ’gårdlokummerne’ fjernet. Der måtte graves et 2 meter dybt hul, for at kunne lukke kloakrøret for rotter. Da asfalten måtte fjernes for at kunne grave hullet, besluttede man at plante et rønnebærtræ. Det blev leveret af en beboer og var ca. 3 meter højt.
Under asfalten fandt man et lag med resterne af alle de mursten og mørtel, som blev tilovers ved ejendommens opførelse.

Da pladsen bag muren nu var fri, indrettede beboerne den samlingsplads vi nu har. Der blev ligeledes fremstillet borde, så mere end 25 beboere kunne spise sammen i de varme sommeraftener. Bordene blev også brugt ved gårdfester, hvor vi har været ca. 65 mennesker til fællesspisning og dans.

Som nabo mod syd havde vi Solbjerg Mejeri og aftapningshal for Jolly Cola.

Ejerforeningen blev oprettet 08. maj 1969, hvor ejendommen blev udstykket i 24 ejerlejligheder og 3 kældre, alle med hvert sit matrikelnummer. Da var alle lejlighederne beboet af lejere. Her i 1999 er 2 lejligheder endnu udlejet til de ’gamle’ lejere.

Ejendommen var ejet af Manufakturhandler Theilgård på Finsensvej og ejendomsvurderingen var 1.6 mill. kr. for hele ejendommen. Ejendommen er på 971 m2 plus 454m2 vej, hvor kommunen har inddraget noget til anlæg. Ejendommens totale etageareal er på 3420m2.

De første vedtægter blev tinglyst den 08. maj 1969. Der er den 21. maj 1980 tinglyst nye vedtægter med tillæg den 25. februar 1991.

Ejerforeningen opbyggede et socialt samvær i huset, så der i de varme sommeraftener samledes op til 25 beboere i gården til fælles hygge, som ofte strakte sig til langt ud på natten. I det varme fyrrum blev fremstillet hvidvin, som i kandevis blev nydt disse aftener.

 

Med venlig hilsen

Ejerforeningen Nyelandsvej 31-33